เครื่องนอน,ที่นอนโรงแรม,ชุดเครื่องนอนโรงแรม,เครื่องใช้ในโรงแรม   ,ชุดคลุมอาบน้ำ, ขายผ้าปูที่นอนโรงแรม, ผ้าปูที่นอน คอตตอน 100

How to order the products

Our company manufactures “Made by Order” products and sometimes
storages the products therefore we need to request our customers to
contact us before order so we could be able to provide any details or
information like quotation, stock numbers of product or numbers of more
production since we need to have sufficient manufacture duration.

เครื่องนอน	 ที่นอนโรงแรม    ชุดเครื่องนอนโรงแรม  เครื่องใช้ในโรงแรม    ชุดคลุมอาบน้ำ	 ขายผ้าปูที่นอนโรงแรม	 ผ้าปูที่นอน คอตตอน 100

Your Name: *

Please fill in the blanks.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Your Mail: *

Please fill in the blanks.

Topic:

กรุณากรอกข้อมูล

Message:

กรุณากรอกข้อมูล

CONTACT FORM

Manufacture duration

Typically, our manufacture duration will be 15-30 days after the order
and in cases of any specific orders or production line problems, we will
inform to our customers before the orders.

Payment

Product delivery

The customers need to put up the earnest payment for 30% of entire
product price and need to pay for the 70% rest after the product arrival
(the manufacture will be started after the orders or earnest payment).

In case of sufficient stock products and the delivery would be conducted
within Bangkok and surrounding areas, the company will directly deliver
the products but in case of regional delivery, the company will conduct
the delivery through private shipping companies or provide payable on
delivery method.

PECHDEE COMMODITIES CO.,LTD.
PECHDEE COMMODITIES CO.,LTD.