เครื่องนอน,ที่นอนโรงแรม,ชุดเครื่องนอนโรงแรม,เครื่องใช้ในโรงแรม   ,ชุดคลุมอาบน้ำ, ขายผ้าปูที่นอนโรงแรม, ผ้าปูที่นอน คอตตอน 100

เนื่องจากทางบริษัทฯ ของเรา จะเป็นการผลิตสินค้าในลักษณะ Made by Order เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางบริษัทฯ ของเราจะมีสินค้าอยู่ใน Stock บ้าง และในบางครั้งอาจจะไม่มีสินค้าอยู่ใน Stock บ้าง ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านลูกค้า สอบถามสินค้าที่ท่านต้องการมาทางบริษัทฯ ก่อน โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ท่านทราบ เช่น ใบเสนอราคา จำนวนสินค้าที่มีอยู่ หรือต้องผลิตเพิ่ม เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตสินค้า เป็นต้น

โดยปกติแล้ว สินค้าต่าง ๆ จะใช้เวลาในการผลิต 15 – 30 วัน หลังจากได้รับการสั่งซื้อแล้ว และนอกจากในกรณีพิเศษ หรือเกิดเหตุขัดข้องในระบบสายการผลิต ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเกิดขึ้น

ทางลูกค้าจะต้อง มัดจำค่าสินค้า เป็นเงินจำนวน 30% ของจำนวนเงินค่าสินค้าทั้งหมด และต้องชำระเงินค่าสินค้าที่เหลืออีก 70% หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว (การผลิตสินค้าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ ทางบริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อ และได้รับการโอนเงินมัดจำค่าสินค้าแล้ว)

ในกรณีที่สินค้ามีปริมาณพอสมควร และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ในกรณีที่สินค้าต้องส่งไปต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านทางขนส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน และเรียกเก็บเงินปลายทาง

ชื่อของคุณ: *

กรุณากรอกข้อมูล

Thank You!

The form has been successfully sent.

อีเมล์ของคุณ: *

กรุณากรอกข้อมูล

หัวข้อ:

กรุณากรอกข้อมูล

ข้อความของคุณ

กรุณากรอกข้อมูล

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

เครื่องนอน	 ที่นอนโรงแรม    ชุดเครื่องนอนโรงแรม  เครื่องใช้ในโรงแรม    ชุดคลุมอาบน้ำ	 ขายผ้าปูที่นอนโรงแรม	 ผ้าปูที่นอน คอตตอน 100

ระยะเวลาในการผลิตสินค้า

การชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า

CONTACT FORM

PECHDEE COMMODITIES CO.,LTD.
PECHDEE COMMODITIES CO.,LTD.